Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
AktualnościJak zorganizować praktykę „krok po kroku”Wydziałowi Opiekunowie PraktykStowarzyszenie Europejskich Praktyk Studenckich ST.E.P.S.Praktyki ARiMRPraktyki ARRProgramy i Regulaminy PraktykPliki do pobraniaKontakt

 

 

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH PRAKTYK STUDENCKICH ST.E.P.S.

 

Praktyki zawodowe ST.E.P.S. w Holandii organizowane są przede wszystkim dla studentów Wydziałów: Rolniczo-Ekonomicznego, Ogrodniczego oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki

 1. Rekrutacja jest już uruchomiona.
 2. Proszę zapoznać sie z treścią umowy dotyczącej praktyk w Holandii - kolorem czerwonym zostały zaznaczone ważniejsze informacje. Umowa - pobierz
 3. Aby wyjechać na praktykę do Holandii należy wypełnić 4 dokumenty konieczne do rekrutacji, załącznik nr 1 i 3 w wersji polskiej, które zostają do informacji studenta oraz załącznik nr 2 w języku angielskim i załącznik nr 4 w języku holenderskim - pobierz - które należy zeskanować i niezwłocznie wysłać e-mailem do Pani Marioli Michno (adres e-mail poniżej), która w Holandii z ramienia Stowarzyszenia ST.E.P.S. zajmuje się rekrutacją studentów
 4. Po otrzymaniu z Holandii pozytywnej decyzji informującej o przystąpieniu do programu ST.E.P.S. - pisemnego potwierdzenia terminu praktyk wysłanego mailem przez Panią Mariolę - dopiero wtedy wysyłamy pocztą na nowy adres!!! następujące dokumenty oraz kserokopie/skany dokumentów:
  • CV ze zdjęciem w języku polskim oraz w języku obcym
  • wypełniona, podpisana i opieczętowana zgoda Dziekana na staż (zał nr 2)
  • wypełniony i podpisany Formularz Wpisowy ST.E.P.S. (zał nr 4)
  • kolorowa kserokopia: dowodu osobistego lub paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej, karty ISIC/Euro 26, (Dowody/paszporty nie mogą być uszkodzone/pogięte/ połamane, gdyż instytucje holenderskie na podstawie takich dokumentów odmawiają obsługi klienta
  • ubezpieczenia: 1. Europejska Karta Ubezpieczenia NFZ/KRUS i 2. jedna z kart do wyboru: ISIC/Euro 26 z wykupionym ubezpieczeniem NW/OC, lub 3. dokumenty innej organizacji ubezpieczeniowej potwierdzające ubezpieczenie wraz z polisami. Ubezpiecznie NW/OC powinno obejmować osobiste ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztow leczenia za granicą, wraz z kosztami transportu chorych i osoby towarzyszącej. Chodzi o ubezpieczenie dla osoby pracującej za granicą. W żadnym przypadku nie może być to zwykłe ubezpieczenie turystyczne!!!
  • kserokopię numeru Sofi/BSN jeśli ktoś pracował juz w Holandii (odpowiednik polskiego numeru podatkowego NIP).
 5. Każdy student, który chce wyjechać zobowiązuje się do wyjazdu na 12 tygodni, przy czym informacja o terminie wyjazdu i konkretnym miejscu oraz okresie trwania praktyki, zostanie podana w późniejszym czasie. Może zaistnieć sytuacja, że dla niektórych studentów okres trwania praktyki będzie krótszy niż 12 tygodni.
 6. W treści dokumentu jest miejsce na propozycje okresu wyjazdu, musi to być minimum 12 tygodni lub więcej. Ponieważ jest to czas dyspozycyjności, czyli możliwości wyjazdu, można podać szersze ramy czasowe wg własnego uznania, przy czym nie oznacza to, że praktyka w Holandii będzie trwała dłuższy okres czasu niż 12 tygodni. Zabieg ten zwiększa szanse „dopasowania” Praktykantów do ofert holenderskich.
 7. Wyjeżdżając do Holandii przyszły stażysta obowiązkowo powinien zabrać ze sobą:
  • dowód osobisty/paszport (dokument, którego kopia została przesłana w procesie rekrutacji)
  • prawo jazdy
  • kartę i polisę ISIC/ Euro 26, oraz dowód opłaty za ubezpieczenie
  • oryginał numeru Sofi/BSN (jeśli Stażysta posiada)
  • kartę płatniczą z aktywnym rachunkiem bankowym z informacją o kodzie SWIFT, numerem rachunku w normie IBAN wraz z adresem banku, w którym został otwarty rachunek
  • ubrania robocze, rękawice, obuwie z antypoślizgową podeszwą oraz usztywnianymi przodami, odzież przeciwdeszczowa, kalosze
  • środki finansowe na pierwsze 2-3 tygodnie pobytu
  • lekarstwa niezbędne przy przeziębieniach i tymczasowych dolegliwościach
 8. Uwaga! - bilety autobusowe należy wykupywać dopiero po potwierdzeniu terminu wyjazdu przez organizację, aczkolwiek bilet można rezerwować wcześniej (bez jego wykupienia) na dany termin.
 9. Obowiązkowe formalności do spełnienia przez Stażystę po przyjeździe do Holandii:
  • przedłożyć w biurze STEPS wszystkie oryginalne dokumenty wymienione powyżej jeśli nie zostały wcześniej przesłane pocztą (dla przeprowadzenia sprawnej rekrutacji oczekujemy, że oryginały z wyjątkiem zaświadczenia NFZ lub KRUS) będą w posiadaniu organizacji przyjmującej najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem stażu)
  • przedłożyć w biurze rachunek za podróż i oryginalny bilet z wymienionym miejscem przeznaczenia. Przystanek nie powinien znajdować się dalej niż 25 km od siedziby organizacji, np. VENLO. Zaleca się bezpośredni dojazd na miejsce zakwaterowania w przypadku przewoźników prywatnych
  • odebranie książeczki stażowej, którą stażysta zobowiązany jest wypełniać w czasie trwania stażu. Staż jest (obowiązkową) częścią programu nauczania. Beneficjent jest zobowiązany w czasie trwania stażu do sporządzenia sprawozdań. W sprawozdaniu powinny być wymienione między innymi: czas trwania stażu, jak również zadania wykonane przez beneficjenta. Jeden egzemplarz sprawozdania ze stażu jest przeznaczony dla organizacji przyjmującej a drugi należy przedłożyć w jednostce wskazanej i w okresie ustalonym przez organizację wysyłającą.
 10. Po zakończeniu stażu student zobowiązany jest do:
  • przekazanie opiekunowi wypełnionej książeczki stażowej
  • odebranie certifikatu ukończenia stażu
  • oddanie samochodu/roweru, kontrola stanu zamieszkiwanego pokoju w obecności opiekuna lub pracownika hostelu
 11. Zwrot poniesionych kosztów ubezpieczenia i podróży:
  • Organizacja przyjmująca zobowiązuje się zwrócić max. € 100 - euro za koszty podróży (Polska – Holandia; Holandia – Polska) po przedłożeniu biletu po przyjeździe do Holandii. Zwrot kosztów podróży nastąpi dopiero po pomyslnym zakończeniu stażu
  • Max € 50 - koszty ubezpieczenia po przedłożeniu polisy ubezpieczeniowej po zakończeniu praktyki. Jeśli nastąpi przedwczesne zakończenie umowy o staż wówczas pozostała kwota kosztów ubezpieczenia zostanie odciągnięta przez organizację przyjmującą

e-mail: mariola@stgsteps.eu

lub mariola@sun-power.nl

W temacie wiadomości należy wpisać: student UR Kraków 2015

 

NOWY ADRESS SIEDZIBY ST.E.P.S:

Energiestraat 2
5961 PT Horst
Nederland

TELEFOON: +31 (0)77-4720199, TELEFAX: +31 (0)77-4720197, KvK: 12060181

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies