Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
AktualnościJak zorganizować praktykę „krok po kroku”Wydziałowi Opiekunowie PraktykStowarzyszenie Europejskich Praktyk Studenckich ST.E.P.S.Praktyki ARiMRPraktyki ARRProgramy i Regulaminy PraktykPliki do pobraniaKontakt

 

WYDZIAŁOWI PEŁNOMOCNICY ds. PRAKTYK

 

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

 

Rolnictwo

dr hab. inż. Marek Kołodziejczyk

e-mail: m.kolodziejczyk@ur.krakow.pl

tel. 12-662-43-82

Ochrona Środowiska

dr inż. Monika Tabak

e-mail: Monika.Tabak@ur.krakow.pl

tel. 12-662-43-48

Zarządzanie

dr inż. Lidia Luty

e-mail: rrdutka@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-44-26

Ekonomia

dr inż. Monika Szafrańska

e-mail: m.szafranska@ur.krakow.pl

tel. 12-662-43-72

 

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Biologia

dr hab. Anna Wójtowicz

e-mail: anna.wojtowicz@ur.krakow.pl

tel. 12-429-75-47

Bioinżynieria zwierząt

dr inż. Ewa Ocłoń

e-mail: e.oclon@ur.krakow.pl

tel. 12-662-40-44

Zootechnika: Hodowla zwierząt

dr hab. Ryszard Tuz

e-mail: rztuz@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-40-11

Zootechnika: Hodowla i użytkowanie koni

dr inż. Magdalena Pieszka

e-mail: m.pieszka@ur.krakow.pl

tel. 12-662-41-40, 12-662-40-80

Zootechnika: Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt

dr hab. Edyta Molik

e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-429-75-47

Zootechnika: Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt

dr hab. Marcin Lis

e-mail: rzlis@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-40-77

Zootechnika: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

dr inż. Olga Lasek

e-mail: o.lasek@ur.krakow.pl

tel. 12-662-40-84

Rybactwo

prof. dr hab. Włodzimierz Popek

e-mail: rzpopek@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-637-53-79

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Inżynieria Środowiska,

Inżynieria i Gospodarka Wodna

dr inż. Włodzimierz Miernik

e-mail: w.miernik@ur.krakow.pl

tel. 12-662-41-27

Geodezja i Kartografia

dr inż. Stanisław Bacior

e-mail: rmbacior@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-45-17

Gospodarka Przestrzenna

dr inż. Tomasz Salata

e-mail: tomasz.salata@ur.krakow.pl

tel. 12-662-41-55

 

Architektura Krajobrazu

dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR

e-mail: w.przegon@interia.pl

tel. 12-662-45-34, 662-45-03

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

 

Ogrodnictwo II rok

dr inż. Sylwester Smoleń

e-mail: s.smolen@ogr.ur.krakow.pl

tel. 12-662-52-39

Ogrodnictwo III rok

dr inż. Barbara Piwowarczyk

e-mail: b.piwowarczyk@ogr.ur.krakow.pl

tel. 12-662-52-01

Biotechnologia

dr inż. Małgorzata Czernicka

e-mail: m.czernicka@ogr.ur.krakow.pl

tel. 12-662-53-67

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

 

Technika Rolnicza i Leśna,

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

dr hab. inż. Wiesław Tomczyk

e-mail: Wieslaw.Tomczyk@ur.krakow.pl

tel. 12 662 46-52

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Dietetyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności

dr inż. Adam Florkiewicz

e-mail: a.florkiewicz@ur.krakow.pl, wtzyw@ur.krakow.pl

tel. 12-662-48-29, 12-662-47-48,

12-662-48-25

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ-UR

 

Weterynawia - praktyka hodowlana

dr hab. inż. Edyta Molik

e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-429-75-47

Weterynaria - praktyka kliniczna

dr n. wet. Grzegorz Ramisz

e-mail: ramisz@o2.pl

tel. 691 497 011

Weterynaria - praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej

lek. wet. Lech Pankiewicz

e-mail: lpankiewicz1@tlen.pl

tel. 607 243 366

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies